Kisa

Se pou ou mwen ekri Ti Joslyn.  Ou pa jamè bouke pale nan lang ou.  Ou pa gen oken problèm trouve ase mo pou di kèlkeswa sa w vlè-a—ekzakteman jan w vle di li.  Kiyès mwen ye pou enpeche w? Travay mwen se pá yon estenografè.  Ou pale; mwen senpleman ekri.

Ale wè plis nan paj kay la. Peze sou paj koze-a pou lè m fè yon ti kòmantè. Etwale post prefere ou yo, pataje libreman, ou bien swiv nou. Retounen ankò. Mèsi anpil. -jvm

© MMXIX SayZeal | Sezi l Nèttm