Sòm 23

1 Se yon sòm David.
Segnè-a se gadò-m;
mwen p’ap janm’ manke anyen.

2 Nan patiray ak zèb vèt yo,
se lá li fè mwen pran repo.
Kote dlo-a koule poze,
se lá li mennen m bwè.

3 Li restore nanm mwen.
Li dirije m nan chemen dwat yo,
pou sa sèvi yon lwanj pou nōn li.

4 Menm si m’ap mache,
pase nan vale lonbraj lanmò-a,
mwen p’ap pè oken mal,
paske ou là avèk mwen;
baton ou ak gòl ou fè kè-m poze.

5 Ou prepare yon tab pou mwen
nan prezans èlmi-m yo:
Ou aroze tèt mwen avèk lwil;
koup mwen debòde.

6 Anverite, bonte e mizerikòd
ap swiv mwen pou tout la vi-m,
e se la kay Segnè-a m’ap abite
pou tout tan gen tan.

© SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Literati, Medite and tagged , , , . Bookmark the permalink.