Filozofi Bekenn

Beken
Bèl Konsèy

Koral (4x)
Lay, la, lay ; lay, la, lay…

Premie Pati

Vèsè 1
Ou chita la w’ap pale mal ;
Ou chita la w’ap radote ;
Tout la jounen w’ap pal’ anpil.

Vèsè 2
Zanmi m pr’al bay w yon ti konsèy,
Eskize m pou rete tande,
Pran ti chèz,
Bon, pr’ale, pr’ale,
M’a va preche w la verite.

Vèsè 3
Zanmi deja ou se gason,
Ou pa ka nan tripotay.

Vèsè 4
Depi w nan tripotay,
Y’ap mennen w ka rakonte.
Ou pr’al nan tribinal,
Y’ap transfere w nan depo.
W’a mande Bon Die la mò,
An verite w p’ap sa mouri.

Vèsè 5
Se pa chita mache flannen,
Fè bròdè tout la sent joune,
Epi konprann ou fin’ rive.

Vèsè 6
W’aprann bien ou se gason,
Fò k’ ou travay, pou w sa manje.
Men wi sa se paròl granmoun ;
Bekenn t’ap preche [w] an vedèt.

[Repte Koral la 2x ;
Tounen a Dezièm pati-a]

Dezièm Pati

Vèsè 1
Ou chita la w’ap pale mal ;
Ou chita la w’ap radote ;
Tout la jounen w’ap pal’ anpil.

Vèsè 2
Zanmi m pr’al bay w yon ti konsèy,
Eskize m pou rete tande ;
Pran ti chèz,
Bon, pr’ale, pr’ale,
M’a va preche w la verite.

Vèsè 3
Zanmi deja ou se gason,
Ou pa ka nan tripotay.

Vèsè 4
Dan la vi gen tout metie,
Chache ‘on travay ou fè.
Al’ aprann kenbe goyin ;
Al’ aprann kenbe tiwal.
Al’ aprann kenbe mato ;
Piti kou l ye, l’ap bon pou ou.

Vèsè 5
Letenèl mete ‘on lanmè,
Al’ aprann kenbe yon lign.
An verite, w p’ap menm peye kontribision ;
Piti kou l ye, w’a va manje.

Vèsè 6 (2x)
Remake mwen menm Bekenn,
M s’on nèg enfim,
M kreye ‘on travay pou m fè.

Vèsè 7
M pran bra gita-m, m’ap preche w la verite.
Nan tout kapital d’Ayiti,
Piti kou l ye, fò k’ mwen manje.
Se paske bouch mwen fann.

Vèsè 8
Se pa chita mache flannen,
Fè bròdè tout la sent joune,
Epi konprann ou fin’ rive.

Vèsè 9
W’aprann bien ou se gason,
Fò k’ ou travay, pou w sa manje.
Men wi sa se paròl granmoun ;
Bekenn t’ap preche an vedèt.

[Repete Koral la]
[Repete Premie Pati-a, jiska fini]

SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Chanson, Literati and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.