Ale, Reyisi la Vi

Pa gen plas ki pi rich nan mond lan ke senmitiè yo. Ki plas ki rich tankou ‘on senmitiè ? Imajine… Ala valè moun ki mouri avèk rèv extraòdinè san akonpli anyen (M. Munroe). Al’ fè vi-w yon siksè ! Kèlkeswa sa men-w jwenn pou fè-a, fè li avèk tout fòs ; paske, pa gen oken travay, ni teknoloji, ni konnesans, oubien sajès, nan senmitiè, kote w gen pou ale-a (cf. Ekl. 9.10).

SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Medite and tagged , , , . Bookmark the permalink.