Velosite, Distans, Tan

Sitiasion

Sipoze yon group etidian Inivèsite Kiskeya pran yon bato sou waf Site Solèy, pou yon expedision siantifik An Navaz.  Si mwayenn velosite (vitès ak direksion) bato-a se 16.2 ne pa è de tan, nan direksion l’wès.  Si etidian yo fè 10 è d’ tan kous (i.e. tan pase sou dlo sèlman, san konte tan pase pou flannen Ti Tou e pou repoze Jeremi), reponn de kesion ki swiv yo konsène vwayaj la.

Kesion

(a)  Estime distans antre An Navaz e Pòtoprens, an kilomèt ?  (b) Si pozision Lèziwa se 80 kilomèt l’ès relativ a An Navaz, ki pozision Lèziwa relativ a Pòtoprens ?  Nòt : Yon ne egal ak yon mil nodik pa è (6076 pie/è), e yon mèt egal ak 3.281 pie.

Rezilta

Ou konnen se an ne yo mezire vitès bato tout bon vre.  Sa ‘on ti jan dròl, non.  Pou rezoud problèm nan senpman mete tout distans yo nan menm init (kilomèt).  Elimine bagay ne sa, epi problèm nan vin yon problèm aritmetik.  N’ap itilize yon sèl ti fòmil fizil, ki ba nou yon relasion ant’ velosite, distans, ak tan.

Elimine ne kòm init,

Velosite bato-a an kilomèt pa è,

(a)  Distans vwayaj la, vitès miltipliye pa tan,

(b)  Pozision Lèziwa relativ ak Pòtoprens, an nou rele l’ dr.

Mèwi Frè-m, jwèt sa mande fizik tou !

© 2011 SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Fizik and tagged . Bookmark the permalink.