Lakou Lakay

Sitiasion :

Lè Magnis t’ap mennen, misie te konn pentire lakou lakay li chak Senmenn Sent. Lakou-a mezire 60 mèt pa 30 mèt (60 m x 30 m). Kay la nan nò youn nan bò ki mezire 30 mèt yo. Wotè twa mi yo se 2.03 mèt chak. Dèske kandida Magnis bon nan eleksion ane-a, misie santi bagay yo pr’al deroule sān mele. Li vle retounen pentire ankò.

Problèm :

  1. Li te konn pran Magnis 1 galon penti pou pentire 28 mèt kare (28 m2), konbien galon penti li te konn pran pou pentire tout mi yo nèt, an dedan e deyò.
  2. Sa fè lontan depi Magnis pentire lakou-a. Jounen jodi-a, galon penti ap vann 250 dola Ayisien. Konbien kòb l’ap koute misie, an dola e an goud, pou pentire mi yo ?


Rezilta :

Pou kalkile ki valè penti ki nesesè, fò k’ nou konnen ki kantite sifas nou gen pou nou pentire. Obzève tou ke espas an dedan lakou-a menm valè ak espas deyò lakou-a.

Perimèt lakou-a,
Wotè mi yo,
Sifas total mi yo (an dedan e deyò),

1. Valè penti ki nesesè,

An nou di 22 galon.

2. Pri pou 22 galon penti, si chak galon koute 250 dola, an dola Pde an goud Pg, respektivman.


Anvan w bati, ou dwe chita, kalkile pri projè-a, verifie ke sa w genyen an ase pou fini travay la (S. Lik 14.28)
.

© SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Matematik and tagged . Bookmark the permalink.