Langaj ki Itil

Mwen pa ase konsistan nan fason mwen itilize langaj pou plonje nan yon diskou sou gramè ou lengwistik.  Malgre, mwen konnen bien aprè yon ti moman sou blòg sa w’ap realize rapid ke mwen pa ekri yon langaj ni tradisionèl ni modèn.  Se espre.  Mwen eseye chache yon balans nan mitan.  Gide pa verite sa, ke yon filozòf Italien, Alessandro Manzoni, di :

« Langaj dwe genyen yon inifòmite esansièl derive pa itilizasion, reflekte oken distenksion ant’ langaj literè-a ak langaj oral la. » 

Se posib mwen ka konplètman chwe nan efò sa.  Sepandan, si mwen reyisi ou pa, pa sipoze yon fonksion de similarite ekriti pa-w avèk pa-m ; men pito, abilite w pou li atik ki ekri isi yo, sou SayZeal | Sezi l Nèt™, san efò.  Paske, realize ke nou tout gen preferans e prejije pa nou nan koze sa, si w pa deja aksepte ke tout lòd gramatikal lang nou an fin’ etabli.

Youn nan pa-m yo pa ekzanp, se ke mwen refize ekri sèten mo avèk w e prefere r, e.g. Ròm Itali.  Poukisa ?  Nan ka sa, se yon bagay oken lang romans fè.  Men, si nan fòse konsève parti pris-m yo, nou pa kapab kominike, mwen vrèman chwe e bezwen rekonsidere.  M’espere pito ke mwen reyisi, e kòman nou pale, se jan w jwenn li ekri là.

© SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Opinion and tagged , , . Bookmark the permalink.