Sezi l Nèt

Depi sou tan Jan Batis, jiska prezan, Wayòm Sièl la soufri violans, e violan yo sezi l pa fòs (Mat. 11.12).

Advertisements
This entry was posted in Medite. Bookmark the permalink.