Konsekans Peche

Peche amizan, li gou, li dous…men se plezi sèlman pou yon sezon. Nan analiz final la, l’ap toujou mennen w pi lwen ke w te panse ale, kenbe w pi lontan ke ou te anvi rete, epi koute w pi chè ke ou kapab peye. –J. Duplantis

SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Konsèy and tagged , , . Bookmark the permalink.