Mwen Jwenn yon Bèl Bebe


Alan CAVÉ

Premie Pati

Mezanmi…
‘Proche pi pre pou m rakonte n,
Yon koze sou yon bèl bebe.
Vini pou m di n kijan mwen

Koral la (2x)

Jwenn.
Jwenn, jwenn, jwenn, jwenn, jwenn ;
Jwenn… ak ‘on bèl bebe.

Dezièm Pati

Mwen jwenn yon fanm ki fè m konnen,
Kisa lanmou jwenn nan renmen.
Mwen jwenn yon fanm ki ban m kouray,
Pou mwen leve tou le maten.
Mwen jwenn yon fanm, ke lè m chagren,
K’a konsole m, pran m ak de men.
Mwen jwenn yon fanm, lè l’ap mache,
Li bay solèy rezon leve.
Mezanmi mwen

{Repete koral la}

Twazièm Pati

M jwenn ‘on fanm ke lò m kriye,
Li seche dlo nan je mwen.
M jwenn ‘on fanm ke m ka parie,
Ap toujou ret’ kote mwen.
M jwenn yon fanm si se pa t’ li,
M pa konn’ kote la vi-m ta ye.
Mwen jwenn yon fanm, chak fwa mwen wè l,
M’anvi tout fanm sanble avè’ l.
Mwen jwenn yon fanm, lè l’ap dòmi,
M’anvi l bote m nan rèv l’ap fè.
Mwen jwen yon fanm, senp ‘kou ‘on bonjou,
Youn ap di lòt tou le maten.
Mwen jwenn yon fanm, vièj pete je-m,
Si l pa ta la, tonnè kraze m.
Mwen jwenn ‘on fanm anverite ;
Li k’ fè Bon Die ekziste !
Mezanmi mwen

{Repete koral la}
… … …

Katriyèm Pati (2x)

Yon bèl bebe,
([2] Yon bèl bebe)
Ou pa ta di yon ti poupe.
M renmen jan manmzèl mache.
Depi m wè l kè mwen sote.
Ou wo, ou wo o…
([1] Mezanmi mwen jwenn)

Senkièm Pati

Mwen fou pou li wi se verite ;
Dekontrole pou li nèt ale.
Vle livre tèt mwen ba l san rete ;
Fin’ egare, mwen chavire.
Vle mennen li, mennen l toupatou.
Fè lanmou avè’ li tou lè jou ;
Prezante li nan tout lakou.
She is my boo, my only boo.

Yon bèl bebe.
(Yon bèl bebe)
Ou pa ta di yon ti poupe.

Sizièm Pati

Kade kijan yon fanm fè m fou.
Kade kijan m jwenn yon bou.

Setièm Pati (2x)

Imajine, m jwenn yon bebe,
Tout la jounen m vle kajole l.
Imajine, m jwenn yon bebe,
Tout lan nwit li m’ap reve.
Imajine… Imajine…
Imajine… Imajine…
([2] Yon bèl bebe)

SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Chanson, Literati and tagged , , , , . Bookmark the permalink.