Seza pa Fè w sa

Li Depan sou sa w Panse

Kontantman pa depan sou ki moun ou ye (ki kote w soti, ki kote w pr’ale), ni de kisa w posede ; li depan sou sa w panse. –D. Carnegie

Sa pa parèt tèlman lwen propozision Rene-a, konsène ekzistans. Ki di,

« Mwen panse donc mwen ye. » –R. Descartes

La, sanble Kanegi ap di nou ke, lè li te kontan se te paske l te fè tèt li kontan. An revès, lè li te tris, se paske l te pemèt sa. Nan lòt tèm, « mwen kontan paske mwen panse m kontan. » Lè yon nonm ki te rich fò tankou Kanegi ap ba n paròl konsa, ide-a senp : Li vle fè nou konnen ke kontantman pa trouve nan richès. Se pa lajan ki va fè nou kontan. Kontrè a sa System Band di nou, se pa dèske Seza blayi nan pòch nou ki vle di n’ap an sekirite e la jwa ap nesesèman gonfle kè nou tout bon vre. Mwen pou youn, m’ap oblije apiye Kanegi. Mwen obzève vre kèk moun ki bien rich, epi sanble yo mizerab.

Anvan w tire mesajè-a zanmi, si w gen problèm piès, mwen pa di w mwen pa konprann. Pròp filozofi-m se, an n fè tout travay ki itil, ke abilite n pemèt, pou n genyen kantite kòb ki nesesè pou eseye viv vi nou ta renmen viv la. Se vre…lajan p’ap achte yon chato nan sièl la pou nou. Men sou latè, toupandan gen tan, Eklezias la fè nou konnen,

…lajan se repons tout bagay (Ekl. 10.19).

Mo kle-a la se bagay. Sou pwen sa djaz la te gen rezon ; Seza kapab chanje bagay yo. Depi li gen pri sou li, se yon problèm lajan ka rezoud. Gen lòt problèm menm menm nan, tout sa yon nonm posede, jiska pròp vi-l kòm sakrifis, ka pa sifi. Bon, se koze pou yon lòt tan.

© SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Bagay, Konsèy and tagged , , , , . Bookmark the permalink.