Ki Benefis sa ta ye

Ki benefis li ta ye pou yon nom, si li ta posede tout mond lan nèt, epi pèdi nanm li ? Oubien kisa yon nonm kapab bay an retou pou nanm li ? (Mat. 16.26).

© 2011 SayZeal | Sezi l Nèt

This entry was posted in Medite. Bookmark the permalink.