Cheri Pran Pasians

Le Negre

Pran Pasians

L’Orchestre Tropicana d’Haïti
(Ent. Fantom-Cange)

Poèm

Mwen gen ’on ti boubout ke mwen renmen anpil,
Mwen ta renmen fè tout sa ki bon pou li,
Men m poko gen lajan, tandiske l gen problèm ;
Bagay sa fatige m anpil.

Mwen mete l chita ; m rakonte l tout vi mwen.
M pa ta vle l panse se blofe m’ap blofe l.
Pou l pa voye m au diable a ; si l fè sa l’ap touye m.
O Bon Die m pa wè sa pou m fè.

M’ap mande l pou l pran pasians ; pou l pa dekouraje.
Dans la vieb, tout bagay gen lè yo.
M’ap mande l, lè l’al’ legliz, pou li priye pou mwen,
Pou problèm nou k’ap solisione…

Koral

Pran pasians cheri ; lapriyè pou mwen.
(Refren, repete aprè/avan chak kouplè)

M rakonte w tout vi mwen,
Se pou w kapab fè mwen konfians.

Lè sitiasion-m chanje,
Tout bagay va mache.

M p’ap chache lòt fi pou ba w problèm,
Ki pou devie entansion mwen.
… … …
Ala ‘on mizik dous se troubadou (…fini).

SayZeal | Sezi l Nèttm
a Pou l pa di m al’ nan lanfè (i.e. rejete m kòm amoure-l)
b Nan vi sa

This entry was posted in Chanson, Literati and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.