Kòmanse !

Pa gen rive san kòmanse. Menm yon vwayaj de 500 kilomèt kòmanse ak yon pa ann avan (Prov. Jap.). Kòmanse ! Pa meprize jou kòmansman piti (cf. Zak. 4.10).

This entry was posted in Konsèy and tagged , . Bookmark the permalink.