Se te Mwen ki t’ap Pote w

Prentpie

Yon nwit yon nonm fè yon rèv. Li reve wè li t’ap mache, promennen, sou yon plaj avèk Segnè-a. An menm tan, atravè sièl la flache pliziè sèn sinematik sou vi li. Pou chak sèn, li obzève de pè prentpie nan sab la : youn se te pa-l, lòt la se te pa Segnè-a.

Kan dènie sèn sou vi-l flache devan je-l, li gade dèyè a tout prentpie yo nan sab la. Li obzève ke pliziè fwa sou rout la vi te gen yon sèl pè prentpie. Li realize tou sa te rive diran moman pi difisil e pi tris nan vi li yo.

Sa te vrèman enkiete l, ki fè li poze Segnè-a kesion sa : «Segnè ou te di mwen ke kan mwen deside pou swiv ou, ou t’ap mache avèk mwen pou tout chemen an. Men mwen konstate ke diran tan ki te pi trouble nan vi-m yo, gen yon sèl pè prentpie nan sab la. Mwen pa konprann poukisa, kan mwen te bezwen w pi plis la, se lè sa ou te abandone m.»

Segnè-a reponn li : «Pitit gason mwen an, ou-menm ki presie nan je-m lan, mwen renmen w, mwen pa t’ap jamè abandone w. Diran tan tray ak soufrans ou yo, lè ou wè yon sèl pè prentpie nan sab la, lè sa, se te mwen-menm ki t’ap pote ou nan pla men mwen.» –Anonim

SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Literati and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.