Se te Mwen ki t’ap Pote w

Enprent Pie

Yon nwit yon nonm te fè yon rèv. Li reve wè li t’ap mache, promennen, sou yon plaj avèk Segnè-a. An menm tan, atravè sièl la, te flache pliziè sèn sinematik sou vi li. Pou chak sèn, li obzève dë pè enprent pie nan sab la : youn se te pá-l, e lòt la se te pá Segnè-a.

Kan dènie sèn sou vi-l flache devan z’ie-l, li gade dèyè a tout enprent pie yo ki te nan sab la. Li obzève ke pliziè fwa sou rout la vi te gen yon sèl pè enprent pie. Li reyalize tou sa te rive diran moman pi difisil e pi tris nan vi li yo.

Bagay sa te vrèman enkiete misie, ki fè l rive poze Segnè-a kesion sa: «Segnè, ou te di mwen ke kan mwen te deside pou swiv ou, ou t’ap mache avèk mwen pou tout chemen an. Men mwen konstate ke diran tan ki te pi trouble e difisil nan vi mwen yo, gen yon sèl pè enprent pie nan sab la. Mwen pa konprann poukisa, kan mwen te bezwen w pi plis la, se lè sa ou te abandone m.»

Segnè-a reponn li: «Pitit gason mwen an, ou-menm ki presie nan je-m lan, mwen renmen w, mwen pa t’ap jamè abandone w. Diran tan tray ak soufrans ou yo, lè ou wè yon sèl pè enprent pie nan sab la, l’ê sa, se te mwen menm ki t’ap pote ou nan pla mėn mwen.» –Anonim

SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Literati and tagged , , , , . Bookmark the permalink.