Mwen Vle Parenn

Gad’on Rèv
(Deploge, avèk Shabba sou Tanbou)


L. P. Juanito BEAUBRUN

i

Non, non. Non, non, non, ye.
Non, non.

ii

Machann konbien w vann bèso ;
Mwen pr’al papa très bientôt.
Nouvèl sa fè tansion-m monte bien wo,
M’ap mennen ‘on vi cho miko,
Bagay sa rèd, o, o, o.

M sot’ konpoze nan filo,
Tout projè-m tonbe nan dlo,
Talè m gen ‘on fanm ki pr’al kage sou do, ow,
M’oblije repanse bagay yo.

Mwen pa konn’ ’sa m pr’al di manman-m.
Pou vakabon l pr’al pran m,
Se nan fanm mwen pase tan, an, an, anm.
Li p’ap pè pou l kase dan-m,
E l’ap mete m deyò ;
M pa menm bezwen pèdi tan-m.

iii

Tout zanmi-m yo la ;
Mwen wè yo tout la ;
Yo tout kandida, e.

Tout zanmi-m yo la ;
Mwen wè yo tout la ;
Yo tout kandida, e, e.

Wanito m vle parenn !
Tanpri, tanpri, tanpri, ban m parenn.
Wanito m vle marenn !
Tanpri, tanpri, tanpri, ban m marenn.

iv

M’al kay Matant Losita.
Li abite Dèlma trann twa.
Lè mwen di l sa, l gen tan fè rondonmon, ow,
Si m gen fanm gròs se afè-m ki bon.

M kouri m travèse lari-a.
Tèlman m te santi m tèt anba,
Machin lan klaksone, se pa mou mwen sa, ow,
Tèlman m t’ap panse ak Bebe-a.

Ou wè manman-l mete l deyò,
M’al avè’ l an deyò,
Pou n’al chache lavi miyò, ò, ò, ò.
Lè m rive, yo ban m manchèt,
Yon kabann kat pikèt,
Yon chanm kay ki san fenèt.

v

Tifi-a tonbe kriye, l’ap gade m k’ap sekle.
Jaden mayi-m m’ap plante, e, e, e.
Solèy cho, kò-m ap pike m,
Fomi tonbe mòde m,
Pa gen ‘on zanmi k’ pou ede m.

Se lè sa l di l gen tranche.
Sou fèy bwa li kouche, se la l pr’al akouche.
M met’ men nan tèt, m’ap rele,
Se lè sa m reveye, se nan dòmi m te ye,
Ou wo, ou wo, ou wo.

vi

Kad’on rèv, ti mesie ;
Sa se yon kochma, ti mesie.
Lè m reveye m delivre, ti mesie.
Ti mesie, ti mesie.

Gen nèg ki gentan kontan, ti mesie,
‘Poutan se yon rèv, ti mesie.
Kad’on modèl kochma, ti mesie,
Ti mesie, ti mesie.

vii

Tout zanmi-l yo te la ;
Tèlman yo te tout la ;
Yo tout te kandida.

Tout zanmi-l yo te la ;
Tèlman yo te tout la ;
Yo tout te kandida.
{Tande yo–}

Wanito m vle parenn !
Tanpri, tanpri, tanpri, ban m parenn.
Wanito m vle marenn !
Tanpri, tanpri, tanpri, ban m marenn.

viii

Gras a Die sa pa rive, m poko prè,
M pa prè pou m gen ‘on pitit tande,
Men lè m’a gen posiblite,
Mwen p’ap pè pou m fè yon bèl pitit tande, e, e.

Mwen p’ap gen tèt chaje,
Okontrè m’ap fete ;
Tout zanmi-m envite.
Sa k’ pr’al rele m sou kote :
Kilè l’ap batize, fiyèl se pou mwen l ye, ey, ey.

ix

Wanito m vle parenn.
Pa gen problèm ou mèt pran parenn.
Wanito m vle marenn, en, enn.
Pa gen problèm ou mèt pran marenn,
Zanmi mwen.

Wanito m vle parenn.
Pa gen problèm ou mèt pran parenn.
Wanito m vle marenn, en, enn.
Pa gen problèm ou mèt pran marenn,
Zanmi mwen.

SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Chanson, Literati and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.