Si w Gen Zòrèy, Tande

The Carnival

Yéle, Vèzion Albòm lan

Wyclef Jean

Kòmansman

Pandan m’ap mache sou Flatbouch la,
(Nan Bouklin lan ?)
‘On nèg manyen m nan do-m,
(Enhen, sa l di w ?)
Lè m vire, nèg lan gen zam sou mwen ‘i.
(Misie rale zam sou ou ?)
Misie di m :
« Yo man, give up your sneakers right now! » 1
(‘Sa, ‘sa ?)

‘On nouvo pè Fila ’i m sot’ achte,
Nèg la wè pou l vin’ tire m pou l pran l nan men-m.
(Anben, tire nèg lan w fini a nèg lan.)
M ta pr’al tire misie.
(Anben tire l.)
Men m relax.
(Ou pa tire l.)
Premie ba’ay ki vin’ nan tèt mwen–
Mėn, ban m di w.

M sonje papa-m te montre m ’on ti Sòm :
L’Eternel est mon berger,
Je ne manquerai de rien
. 2
Lord… 3

Nèg Pòtoprens, Jakmèl, Jeremi, relax.
(Ye, ye, ye ; ye, ye, ye ; ye, ye, yeye, yeye…)
Flatbouch.
Bon Die voye yon mesaj, pou Ayiti, Miami,
Le mond antie, Kanada.
(Ye, ye, ye ; ye, ye, ye ; ye, ye, yeye… yè)
Kot’ badbòy yo ?
Tande, tande… tande.

Koral (2x)

Si w gen zòrèy, tande ;
Si w gen bouch, pale.
Si ‘e pa sa, peyi an [nou] li va koule,
Kankou yon bato ki plen refije,

1. Si nou pa chache Bon Die, ankò.
2. Izrayèl chache Bon Die, tande.

Vèsè I

Di[s] mil sèkèy, gade tout se timoun.
Pè ap priye, men yo p’ap resisite.
Manman rele, men kadav pa ka tande.
Zenglendou pase,
Mwen tande blow, blow, blo, blow…
Lord…

Koral (2x)

Si w gen zòrèy, tande ;
Si w gen bouch, pale.
Si ‘e pa sa, peyi nou li pr’al’ [va] koule,
Kankou yon bato ki plen refije.
(Ye, ye, ye ; ye, ye, ye ; ye, ye, yeye, yeye…)

1. Ayisien, chache Bon Die, ankò.
2. Izrayèl chache Bon Die, ankò.

Vèsè II

Mwen konn’ yon Ayisien,
Ki t’ap vann mayi’wana,
Polis te kenbe l,
Li di se poutèt manman-l te gen kansè.
(Li pa t’ gen lajan.)
Kounia li nan prizon,
(Pou konb’en tan ?)
L’ap pale m de revolision,
(Sān solision)
Men polis yo te pase,
Mwen te tande blow, blow, blo, blow…
Lord

Koral (2x)

Si w gen zòrèy, tande ;
Si w gen bouch pale.
Si ‘e pa sa, peyi nou li pr’al’ koule,
(Ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, yeye, yeye…)
Kankou yon bato ki plen refije,

1. Mesie, sispann tire, ankò.
2. Ayisien chache Bon Die.

Vèsè III

Depi mwen piti mwen te konn li Jenèz.
Mwen bokse avèk satan kankou m bokse ak Tchavèz,
Men gen de lè, l’epri mwen fèb,
Mwen di poukisa politisien yo fimen zèb.
Tande. M’ap atake nou kankou yon gèp.
Poukisa ? Pas’e ou pa konn’ fè bon zèv.

Mwen konnen ‘on politisien yo rele Malèb,
Malè avèk ou si w teste Kalèb.
Lougarou yo va manje w, kankou yo manje kenèp.
Igwaz nan bouda-w, kankou cheval k’ap pran frèt.
Tande. Menm nan legliz ou pran prèt,
Poukisa, politisien pa vle tande poèt. Ye…

Vèsè Final (2x)

Yele, yele, yele ;
Kriye, kriye, kriye.
Pèp la y’ape mande,
Kilè sa va chanje.

Koral (2x)

Si w gen zòrèy, tande ;
Si w gen bouch pale.
Si ‘e pa sa, peyi nou li pr’al’ koule,
(Ye, ye, ye ; ye, ye, ye ; ye, ye, yeye, yeye…)
Kankou yon bato ki plen refije,

1. Si nou pa chache Bon Die, ankò.
2. Izrayèl chache Bon Die, ankò.

Repete vèsè final la.

{Fini}

SayZeal | Sezi l Nèttm
1 Anglè: Yo mann, ban m tenis ou kounia.
2 Fransè: Segnè-a se Gadò-m, mwen p’ap janmè manke anyen.
3 Anglè: Segnè.

Google Translate | Microsoft Translator

This entry was posted in Chanson and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.