Ayiti, ti Peyi Blokis

Blokis

Blokis

L. P. Juanito BEAUBRUN

Premie Pati

Tout le monde le sait, ann Ayiti konsa li ye :
Blokis konn fè yon randevou serie rate.
Ou nan machin, se tankou w t’ap mache a pie.
W’ap fè gro san, w pa ret’ anpil pou w eklate.

Ou pran sèso, pa gen plas, w’oblije kanpe.
Si solèy cho, m p’ap ba w manti, swè-w ap koule.
W’ap bay manti, di w pa lwen, fè ‘on ti pasiante.
Nan telefòn, moun pa kapab lokalize.

Lign lan mache, lè sa w kòmanse soulaje.
Li rekanpe, sou chofè-a, w’anvi fonse.
L’etenn machin, paske se gas li k’ap boule ;
Li pa gen zèl, nan machin lan, pou l fè l vole.

Koral la

Mezanmi, mezanmi, m pran nan blokis,
Ayiti se yon ti peyi blokis.
Mezanmi, mezanmi, m pran nan blokis,
Ayiti se yon ti peyi blokis.

Blokis, m pran nan blokis.
Blokis, gad’ longè ‘on blokis.
Blokis, m pran nan blokis.
Blokis, gad’ longè ‘on blokis.

Dezièm Pati

Ou di chofè, pouki’ l pa fè rout dekoupe.
Madanm sa di l, li p’ap bon pou li, an n’ale.
Yon moun rive, li di mèsi, ou kontrarie ;
Li pran ‘pil tan, se nan gro lajan l’ap peye.

Kou l deplase, limiè rouj gentan afiche.
Se yon lòt poz envolontè ; fò k’ li kanpe.
Ou reflechi, cette fois-ci, w’anvi pran l a pie,
Men l pa fasil, chemen an long, anpil mache.

Chofè k’ap mennen w lan tou anvi debloke,
Jounen travay li an tou, riske gaspiye.
Sou yon volan, solèy cho, anyen p’ap regle.
L’ap fè kòlè, anba pasajè maledve.

(Repete koral la)

Twazièm Pati

Blokis (an refren)

…pou yon ti rezilta eleksion.
…chak fwa nou nan lign imigrasion.
…la bank menm se pa pale.
…chak fwa blan ap bay manje.

…nan tout biro leta k’ ou drive,
…yo fè w kanpe, jou k’ ou fatige.
…nan ‘on pèpè bese triye,
…menm devan ‘on machann pate.

Katriyèm Pati

M’al sou radio, di albòm mwen pa lwen soti.
Gen ‘on videyo–malè, k’ pr’al’ fè tout moun krezi.
Jou-a pase, mwen prèske pa ka pran lari ;
Fanatik am di Wanito bay tròp manti.

Se jis pou m fè w santi blokis la tout kote.
Menm nan lekòl, ba pèmanan pa ba w pase.
Pou jan w anvi antre nan inivèsite,
Epi ou wè rèv ou pa ka realize.

Senkièm Pati

Blokis (an refren)

…m pa konn’ si w gen malad lopital,
…pafwa k’ konn fè yo trete w mal.
[…Alt. menm devan bariè penitansie,
…lè w pr’al’ pot’ manje pou prizonie.]
…konn fè moun pèdi travay yo, o, o, o.
…konn fè yo sanksione elèv lekòl yo.

…m’eskize m devan fanatik yo ;
…tanpri pa kritike Wanito.
…mezanmi k’ fè m mize konsa.
…mezanmi k’ fè m mize konsa.

(Repete koral la pou fini)

SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Chanson, Literati and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.