Anyen pa Kache Devan Li

Eseye jwe lago-kache avèk Kreyatè-w la, se yon ekzèsis foli; se travay moun fou.  Se Li-Menm ki te konstwi w, avan menm manman-w te rekonèt ou (cf. Jer. 1.5).  Pa gen anyen ki kache devan z’ie-L.  Li wè menm yon fomi nwa, nan fènwa, ki poze sou yon ròch nwa.  Poukisa chache kache anyen lwen Bon Die?  Li omnisian; Li konn’ tout bagay. –R. Wafo

SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Medite and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.