Se yon Echèl pou Fè w Moute pi Wo

Tonbe pa pi mal ke sa ; malediksion an se nan refize leve kanpe. Piga w bay vag. Rekòmanse ankò. Leve kanpe ! Tray sa ap sèvi yon echèl pou fè w moute pi wo.

SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Konsèy and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.