Fanm Dous Mwen

Alan Cavé Abidjan


Alan Cavé
Syto Cavé
(Orj. Stuck on You, L. B. Richie, Jr.)

i

Chak fwa m wè w,
Se tout rèv mwen te fè,
K’ap defile devan m, sān rete.
(M san lè depale…)

Chak fwa mwen wè w,
Se tout chimen memwa-m,
Ki remonte nan je-m,
‘Kou ‘on dlo ble.
(Sièl la chavire…)
Sièl la chavire.

Wo ou wo ô ; wo ou wo ô. (2x)

ii

Chak fwa mwen wè w,
Tout z’etwal ki nan kè-m
Fòme ‘on boukan pou ou—
Yo rele l lanmou.
(Yo rele l lanmou. 2x)

Chak fwa mwen wè w,
Tout flèm ki nan kò-m
Tounen yon riviè rouj ;
Tanpri pa kite m !
(Tanpri pa kite m ! 2x)
Sièl la chavire.

Wo ou wo ô ; wo ou wo ô. (2x)

iii

Minwi pare m poukòm
Aswè-a, sou pòtay.
Ban m ‘on ti kout kleren
Pou m neye chagren-m
.

Malgre tout sa k’ pase,
Mwen p’ap janm ka bliye w.
(Mwen p’ap janm ka bliye w.)
Se ou sèl mwen renmen ;
Ou menm sèl fanm dous mwen…

Koral 2x

Malgre tout sa k’ pase doudou,
M p’ap sa bliye w.
Se ou sèl mwen renmen,
[Ou menm] sèl fanm dous mwen.

iv

Lè swa, lè pr’al’ dòmi,
Mwen met’ non ou anba zòrie-m,
Tout rèv mwen anvi fè,
Yo tout sanble avè’ w.

Le maten, lè m leve cheri,
Avan menm mwen bwè kafe,
Se nōn-w ki rechofe m,
Ou k’ peple tout panse-m,
Malgre tout sa k’ pase.

{Repete koral la}
… … …

.v

Gad’ jan m stuck a, stuck, stuck ;
Stuck on you b
babe.

Gad’ jan w stuck, stuck, stuck ;
Stuck on me
bebe.

Gad’ jan m stuck, stuck, stuck ;
Stuck on you
bebe.

Gad’ jan w stuck.

{Repete koral la}

.vi

Malgre mizè m pase,
(M p’ap sa bliye w).
Dlo anvayi tout je-m doudou.

Yo menm di w ranplase m,
Pou m bliye w.
(M p’ap sa bliye w).

M’ap monte ; m’an swife cheri.

{Repete koral la.  Fini.}

SayZeal | Sezi l Nèttm
a Kole, bloke, inabilite pou avanse (Anglè)
b Mwen bloke sou ou bebe


This entry was posted in Chanson, Literati and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.