Ou se yon Mèvèy!

Konsidere valè-w, kijan ou chè, presie, ki kalite enpòtans ou genyen… pou ke pouvwa ki kreye kosmos la, sièl yo, tè-a, ak tout sa ki nan yo oū sou yo, avèk paròl li, tèlman enterese nan ou, chwazi pou li mouri nan plas ou, resisite pou ou, pou li kapab viv avèk ou etènèlman. Extraòdinè ou ye. Ou se yon bagay espesial tout bon vre.

© SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Bagay, Medite and tagged , . Bookmark the permalink.