Tout sa ki Bon Ane sa–Menm pou Lougarou pami nou yo

Chak nouvo ane sanble pote nouvo rèv ak nouvo aspirasion. Bon, an fèt, anpil pami nou pran moman tranzision sa kòm yon tan pou detèminasion, pou fè rezolision, e pou refleksion. Yon tan pou kòmanse yon angajman nouvo, ou menm rekòmanse yon vie projè.

Malerezman, souvan, ane-a pote yon souvni melanje. Sa se realite-a. Sa pa vle di mwen gen problèm avèk optimist lan non. Okontrè, mwen panse m’apiye l plis.

Selon pròp experians nou, nou verifie kèk verite. Pami yo : Bon Die fè lapli tonbe sou jaden moun jist kòm malfektè, e Li pemèt solèy leve sou lougarou kòm moun de bien (cf. Mat 5.45). Nou ta vrèman fou pou nou pa ta espere pou tout sa ki bon–menm lougarou pami nou yo. Men wi, se verite.

Se priyè pèsonèl pa mwen pou lektè-a, si li jèn, ke li gen yon vizion pou ane sa e prepare pou travay di pou wè li yon realite avan finisman ane-a, epi si li yon ansien, pou trouve rezon ane sa pou reve ankò. Bonne anneé !

M’espere ou kòmanse jodi-a avèk yon bon bòl soup jomou. Ke plis nan evènman ou rankontre sou rout ane-a pozitiv ke negativ. Ke ou ankonpli majorite plan ou yo. Ke ou jere tout rezolision ou yo. Padone konplètman, travay efektivman, renmen pi fò, e viv pou wè yon lòt ane.

© MMXIII SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Medite, Opinion and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.