Ignore Kritik yo

Fè sa Bon Die mande w pou fè-a, l’ap regle problèm ou ak kritik yo. Ou dwe ignore kèk moun nan vi-w; paske, gen moun ki la sèlman pou dekouraje w, annouye w, fè w pèdi konsantrasion-w sou sa ki enpòtan. Pa okipe yo; regle biznis ou. -Joel OSTEEN

SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Konsèy and tagged , . Bookmark the permalink.

Di m sa w vle.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s