Oslè: Kòman yo Jwe Jwèt la

Pasaj Orijinal

Sekon Salye

Ou vle pale de bi jwèt la In-koko? Chak oslè gen 4 fas: devan, dèyè a’k 2 soukote. Devan-an gen yon twou, li rele kre. Dèyè-a gen yon bosi, yo rele’l do. Gen yon soukote ki gen fòm lèt “i”, yo rele’l i, epi lòt soukote ya li menm li tankou yon “s”, kidonk li rele s.

20130113-230359.jpg
Zo oslè : Do Do Kre I S. Kontrè mouvman revèy. Imaj poste pa Rachel

Jwèt la jwe a’k 5 oslè. Pou kòmanse, ou piye, ki vle di ou pran 5 oslè yo ou voye yo atè. Genyen ki rete sou do, kre, I a’k S. Nan 5 oslè yo ou pran youn, nenpòt sa’w vle ya. Ou voye’l anlè, epi etan’l anlè ya, ou gen pou ranmase nan sa’k atè yo epi gentan atrap sa’w te voye anlè ya avan’l tonbe. Premye piye ya se pou 1 do. Ou fèt pou ranmase 4 lòt oslè yo youn pa youn, men se pou yo gen fas bosi yo rele do-a anlè. Apre 1 do ou fè 2 do. Ou gen pou ranmase oslè yo 2 pa 2, men pa bliye se sou fas do-a pou yo ye. Pou 3 do ou ranmase 3, epi youn. Pou 4 do ou gen pou ranmase tout 4 oslè yo ansanm. Si lè’w piye ou gen oslè ki sou yon fas ou pa bezwen, ou gen pou voye yon oslè anlè epi vire sa’k sou move fas la.

Apre do, ou fè kre menm jan-an. Epi I, epi S. Vire oslè yo sou fas I a’k S la se pati ki pi difisil la. Lè wa’p ranmase, ou pa gen dwa touche yon oslè ou pa’p ranmase. Gen lwa ki debaz nan jwèt la, men moun ka’p jwe yo toujou gen dwa pou yo tabli lwa adisyonèl pa yo.

Moun ki rive fè 4 S avan-an genyen. Gen moun ki jwe’l depi yo genyen 4 fwa afile yo ba’w yon vyèj tankou nan domino. Gen moun tou ki jwe’l epi konte tankou foutbòl: 1 a 0, 2 a 0, 2 a 1, elatriye. Se te jwèt ki te kon’n kenbe timoun lakay pandan vakans olye yo ta’l nan drivayè.

Extrè yon diskou antre itilizatè HaïtiXchange Teledjòl Forum. Paròl ak imaj se propriyete mèt yo, se pa exklisivman yon travay

SayZeal | Sezi l Nèttm.

This entry was posted in Bagay and tagged , , , . Bookmark the permalink.