Kouri pou Prim lan

«An Afrik, chak maten yon gazèl leve, li konnen l dwe gen plis vitès ke lion ki pi rapid la si li vle rete vivan.

Chak maten yon lion leve, li konnen l dwe gen plis vitès ke gazèl ki pi dousman, si l pa vle kite la fen touye l» (Anonim).

Zanmi-m, se vre, ou-menm avèk mwen pa ni gazèl la ni lion an. Nou se chèf yo tou’ dë. Men gen yon leson nan koze-a pou ou avè’ m kanmèm–nou dwe kouri pou pran prim lan, kèlkeswa kous nou an.

Reve reve-w. Gen yon vizion pou vi-w, epi al’ chache reyalize vizion an, nan kèlkeswa sikonstans ke ou trouve w la. Sikonstans chanje. Piga w pami moun ki itilize sikonstans yo kòm yon beki pèmanan pou mediokrite. Refize! Fè tout sa w kapab, e fè yo avèk ekselans.

Se nan travay avèk ekselans e avèk pèseverans w’ap dekouvri talan w. Talan ki gen posibilite plase w menm pami wa ak rèn yo nan mond sa. Si w jwenn blokis, pa dekouraje, endire. W’ap reyisi.

Moun ki ansent ak vizion, ki pèsevere nan travay ak ekselans, akouche pitit yo rele siksè. Fidēlum decōrum deinde dulce factum.

Gen kote w ka rive, menm vwa diab la w’a tande di w pa merite là. Ba l vag. M’ap di w yon sekrè, L’Etènèl pa t’ kreye inivè-a pou pèsòn plis ke ou. Manifeste trezò-w yo sou tè-a. Reyalize vizion-w yo. Deplwaye plen potentièl ou. Kite mak ou. Kouri pou prim lan.

© SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Konsèy, Medite and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.