Sou Tèt Mòn Lan Glise

Ala glise sou tèt mòn lan glise;
Pi wo w moute, ou trouve plis mistik.
Se pa ‘on problèm, tout etwal gen kritik;
Sèlman chwazi w’ap rete san blese.
Apèx la mete ou pi expoze:
W’ap trouve solitid ou pa t’ konnen;
Kwaze kòm èlmi-w, moun ke ou renmen;
Gen lè w bouke, ou p’ap kapab poze.
Malgre tout sa, piga w dekouraje;
Lè ou anlè, yo voye pi plis wòch
Sou ou. Pèsevere sèlman, w’a wè l–
Yon view san obstak, liann, avèk raje.
La finalman, ou va tande yon klòch
Sonnen antre w…kote vista pi bèl.

© SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Literati, Medite and tagged , , , . Bookmark the permalink.