Peche w Renmen pi Plis la

Predikatè-a di, «Rete bien lwen peche w renmen pi plis la.» Mwen konstate, li gen rezon. Yo di, sajès pa mande w al’ pèsonèlman experimante tout kichòy, se vre wi. Obsève bien sèlman sa ki fè lòt la kilbite, w’a gen yon meyè chans pou ou kapab trible l. Poukisa al’ gaspiye yon mwatie vi-w sān rezon.

SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Konsèy, Medite and tagged , . Bookmark the permalink.