Sou Rout la Kay

Mwen gen yon pakèt tan depi mwen tounen nan peyi-m. Aprè twa jou Miragwän, mwen finalman deplase nan yon bato youn Emmanuel, di Benediction, pou al’ la kay mwen.

Se yon ti vwalie bien anfòm, avèk de motè 45 dèyè l. Vrèman solid! Fò m di, jeneralman, vwayaje an bato se toujou yon chwa preferab, omwen konpare avèk kamionèt yo. Klèman gen meyè chwa toujou, men m’ekri l pou raple m pou rete lwen sèso yo si posib.

Gen anpil bri nan bato-a. Nan yon sans, evènman se yon reyinion. Mwen apèsi, malgre majority moun yo ap viv Pòtoprens, e rekonèt youn ak lòt, yo pa nesesèman wè souvan.

Mwen pa kapab di ke bri yo tèlman deranje m ke sa. Mwen pa souvan tande Kreyòl nan kantite, kalite, e variete konsa andeyò isi-a, menm lè mwen nan Brouklin lan ou nan Sid Florid la.

Se vre, kout anmwey ak wololoy sa yo te kapab deranje nenpòt moun sèn, epi baraka ou bakara mete sou sa pa ede ditou, men pou mwen se prèske tankou misik kanmèm; paske, mwen nan mitan moun mwen yo.

Finalman, fò mwen pase plis tan nan zile sa yo. Mwen pa vann pèsòn anyen, e malgre chagren ak trèt kolera k devan je-m lan, mwen ensiste fò k’ toujou gen yon Repiblik d’Ayiti–epi youn ki premieman pou Ayisien.

Nan vwayaj sa, yo di m non Ti Joslyn pa kapab sèvi m kòm paspò ankò. Yo di m menm non Estimé p’ap sifi pou pemèt mwen al’ amize m Anse Blanche gratis ti cheri.

Ayisien, ban m raple w, «Ou pa posede anyen plis ke tèt ou, avèk libète w–a degre w imajine ke ou genyen l lan–e Ti Peyi ou sa.» Pandan moun y’ap selebre jounen jodi-a yo t’ap pale e ekri sou libète ak egalite, zansèt ou yo t’ap bay vi yo kòm sakrifis pou konkretize ide sa yo.

Tout sa se te pou ou. Ayiti se eritaj ou li ye. Se Li-Menm ki Kanäan pa-w la. Vi-w avèk Ti Peyi sa se sèl jistifikasion ke zansèt ou yo pa t mouri pou granmèsi. Ke yo te gen rezon, «Ou gen dwa viv lib.» Ou vle vann Izrayèl toujou?

«Peyi-a pa pou vann ô…» Menmsi lwa-w yo san konsekans, sa se paròl granmoun; li merite konsiderasion-w.

© SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Opinion and tagged , , . Bookmark the permalink.