Mwen Jwenn yon Zanmi

Flanm

Emeline Michel

i
Pèsonn pa vle kwè, se vle,
Fwa sa m d’amou tout bon vre.
Mwen t’ap jwe lago kache;
Fache pa t’ vle di kase.

ii
Pèsonn pa kwè-m, men se vre,
Koulia m d’amou tout bon vre.
Nou tou pre, je-nan-je, kè-m kase;
M konn’ kisa k’ pr’al’ pase.

iii
Mwen jwenn yon zanmi,
K’ dous tankou ‘on mango mi.
Lan nwit nou pou n jemi,
M pa sa dòmi.

iv
Nou mèt joure, n mèt kraze,
N mèt brize. Lè kòk ap chante,
N’a fèk kare ap danse.

v
Lanmou se flanm, ki klere devan-m.
Lanmou se kan-m, se sa m vle defann.
Lanmou se zam, ki fè m santi m fanm.
Lanmou se sån-m.

vi
Chak fwa tankou premie fwa;
Chak fwa tankou dènie fwa.
Lanmou nou se tout-pou-tout,
Nou pa ka mize nan rout.

vii
Kò nou mare, swè koule,
N depale. Kòk ap chante,
Nou fèk kare ap danse.

{Repete v}

viii
(Wi lanmou se flanm),
Ki klere devan-m.
(Wi lanmou se zam),
Ki fè m santi m fanm.
(Wi Lanmou se pa-m);
Wi lanmou se sån-m.
(Wi Mwen jwenn yon nonm).
Nou vle ret’ ansanm.
(Wi lanmou). Wi lanmou.

{Repete ii}
{Repete vii}
{Repete v}
{Repete viii lib, jiska fini}

SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Chanson, Literati and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.