Ekzistans Divin

Prèv ke Bon Die ye-a, se pa yon koze prive. Nenpòt moun ki disipline kapab valide sa. Sepandan, kan youn chwazi pou fè l, se là li vini yon bagay prive. Youn raman jamè trouve Die kòm yon ekzèsis kolektiv, men nan isolasion, menm l’è Die manifeste prezans Li piblikman.

© SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Medite and tagged . Bookmark the permalink.