Li Pran Lajan Zanmi

Asire ke ou gen kèlke goud nan pòch ou, e ou sou kontròl yon mannèv ki kapab garanti w kèlke dola an plis. Li bon lè w gen lajan. Li senpleman mal si w kite l kontrole w.

Sou tè sa n’ap viv la, se avèk lajan yo rezoud majorite problèm yo. Ou poko tande obzèvasion Eklezias la? Si non, jodi-a se chans ou.

Selon Eklezias, «Yon fèt fete pou fè kè kontan, diven pou fè griyen dan, men lajan reponn tout bagay» (ch. 10, v. 19).

Mwen pa pr’al explike w Eklezias; m’espere ke ou gen yon predikatè pou fè sa. Antre nou de-a kanmèm, mwen panse nou kapab dakò omwen, selon pasaj sa, lajan ap pemèt nou fete ak diven. Poukisa pa vin’ rich.

© SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Medite and tagged , , , , . Bookmark the permalink.