Mwen Tou Pare

One More Day


JBeatz

i
I’ve waited, waited all my lifea,
Pou m jwenn yon moun ki si relax.
Mwen pa t’ mande Bon Die too muchb,
Sèlman yon moun ki konprann lovec.

ii
Si m ta gen ‘on problèm medikal,
L’ap kenbe men-m, l’ap toujou là,
Avè’ m, avè’ m.

iii
La vi pa konplike pase sa,
Se jwenn yon moun ki ka kanpe là…
Là :

iv {2x}
Nan tray, nan tribilasion ;
Nan kay, pou n’ap viv ansanm ;
So whatd, sa moun di de nou ;
So what, so what.

v
You made a promisee,
Ou pa janm’ kenbe.
Se ane k’ap pase,
Mwen gen la vi-m pou m jere.

vi
Konbien tan k’ rete ?
Vi nou limite.
Se pa presion m’ap mete,
Men si jodi-a w deside,
Mwen tou pare.

vii {2x}
Eeee tou pare, e e tou pare.
Eeee tou pare, [1] mwen tou pare.
[2] Let’s dance the night awayf !
… … …

Tranz / Fini
Stop…now bring it backg.
Let’s dance the night away !

{Repete iii, iv, etc., jiska fini}

SayZeal | Sezi l Nèttm
aMwen tann, tann pou tout vi-m
bTròp, anpil
cRenmen, lanmou
dKi te mele n
eOu te fè yon promès
fAn n danse pou nwit lan nèt ale
gStop…kounia, retounen l ankò

This entry was posted in Chanson and tagged , , , . Bookmark the permalink.