Yon Segond Ase

Se yon bagay extraòdinè, kijan yon sèl segond, yon ti senp bat je sifi, pou chanje sikonstans yo, menm yon desten ki parèt proklame final. Ala yon bèl testaman pou esperans.

Yèreswa, mwen lage m nan foutbòl Ameriken ankò pou amize-m. Se yon ekzèsis ki ase ra, men dèske m gen asosie ki vrèman enterese, tanzantan m trouve m ladan-l.

Kareman, mwen panse m wè pi meyè match nan espò sa mwen jamè wè antre de inivèsite. Non. Pi meyè match pwen final, nivo profesionèl la konsidere.

Jwèt la te tèt-a-tèt (28-28), avèk yon sèl segond rete pou jwe. Antrenè Inivèsite Alabama, Nick Saban, deside pou fè ekip li-a choute balon an pou genyen avèk de pwen. Malerezman, boul la pa t’ tire avèk ase fòs; li pa t’ ni dwat ase.

Sa ki vrèman enpresiv la, angiz pou jwèt la vire sou extra tan. Chris Davis, youn nan jwè ekip opoze-a–Inivèsite Auburn–kenbe boul la, epi li retounen balon an pou longè tout teren an nèt.

Yon jwèt kote pi meyè rezilta pou Auburn ta sipoze yon chans nan overtime, Gus Malzahn jwenn yon mèvèy pito, pou fini anlè pa sis pwen, bat Alabama, yon ekip ki pa t’ ko pèdi menm yon grenn match pou zezon an. Enkwayab!

© SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Bagay and tagged , . Bookmark the permalink.