Yon Etwal File

Kanmèm ou deja tande yon etwal file aswè-a. Pemèt mwen lanse yon ti Missile 727 vwazen, souple, mèsi.

Ansien Prezidan Afrik di Sid la, Nèlson Mandela mouri. Li te gen 95 ane. Yo di tout moun se moun, men tout moun pa menm. Gen moun ki vini sou tè sa, manje, bwè, epi mouri. Sān yo pa regle anyen ak vi yo. Gen lòt menm menm lan…yo nan yon lòt nivo. Grenn sa yo, kalite revelasion avèk ki yo ouvè z’ie nou an, pou mwen, se youn nan evidans ki tèstifie Bon Die vivan. Yo ofri nou yon kantite ide e atitid ki tèlman ra nan mitan lòm, yo plen avèk sign divinite.

Ou-menm, menm lan, kisa w’ap regle ki bon, revolisionè, extraòdinè, avèk vi ou? Ou pare pou w fè mond lan souke, pou w batay pou la jistis. Poukisa pa?

Se menm Mandela sa ki ensiste, nwa, blan, rouj, jön–kèlke swa koulè w vle-a–anba la lwa, tout sitwayen nan yon peyi sipoze trete egal. Kòm yo te fè yon lòt revelatè extraòdinè, di Toussaint Louverture, yo chache yon twou pou yo mete l ladan.

Nèlson Mandela, glwa a Die, pa t’ pou mouri nan prison. Mi yo pa t’ kapab fè vwa-l silans. Li fini pa trouve plas li nan chèz prezidansièl la, brize apatèt–kreye yon atmosfè ki pemèt yon relasion tolerab antre nwa ak blan ań Afrik di Sid. O la la, Mandela!  Madiba, se pou nou pa jamè bliye w.

© SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Medite, Nouvèl. Bookmark the permalink.