Obama Met’ Mėn nan Mėn Raúl

Pandan vèy pou antèman defen Nèson Mandela an Johannesburg, Afrik di Sid, Prezidan Barack Obama bay Prezidan Raúl Castro Ruz lanmen.  Omwen se sa fotograf sa yo endike.  Si yo pare pou chante, « pa gen anyen k’ serie, an n kolabore, » se yon lòt koze.  Petèt se senpleman yon jès nòmal.  Apre tout, li t’ap yon ti jan etranj si youn lonje men, epi lòt la refize–espesialman nan mitan yon mas piblik e diran yon evènman kòm sa.  Sa t’ap trò dròl.

Etranj relasion, mank de relasion pito, antre Kiba avèk Etazini an kontinie rete statik, menmsi li evidan ke Fidèl Castro pa sou kontròl tout bagay yo ankò.  Nan yon ti analiz pi profon, petèt sitiasion an pa tèlman etranj ditou.  Li posib ke aranjman politik la mache ekzakteman jan de peyi yo vrèman vle l la.  Mwen p’ap revele tròp detay, men mwen sonje trè bien—Operation Sea Signal mwen kwè yo te rele l—lè yo te bote tout Kiben Gwantanamo yo pou al’ popile Miami, men ayisien yo menm te oblije retounen la kay yo, vle ou pa vle, swa volontairement ou par la force, malgre gravite sitiasion an lè sa.

SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Nouvèl, Opinion and tagged , , . Bookmark the permalink.