Mèsi pou la Vi

Emeline Quintessence

Mèsi la Vi

Emeline Michel

i
M bare solèy la k’ap benyen
Yon kanaval koulè melanje.
Mwen di mèsi pou de grenn je-m,
Pou kè-m ki nan mitan kò-m,
Ki p’ap janm’ bouke renmen.

ii
Mèsi pou men-m ki karase
Tout moun lanmou mennen nan vi-m.
Mèsi pou sè-m, manman-m, zanmi-m–
Ki la, ki kanpe kote m,
Pou kore m, lè m pr’al tonbe.

iii
Yon jou mwen ri ; yon jou m kriye.
Konsa la vi-m ap deploye.
Genyen rezon pou m ta plenyen,
Men pito m konte tout sa m genyen.

iv
Defwa m bite, m degrangole,
Men lè m tonbe, m toujou leve
Sou de pie mwen, ki pote mwen
Kote tout sous dlo yo ap koule.

v
Mèsi pou vwa-m ki ka pale
Tout sa nanm mwen pa ka sere,
Pou zòrèy mwen ki ka tande
Yon fwè-m ki bezwen pale
Lè problèm yo vle bote l.

vi
Mèsi pou moun ki pa jije m,
[Ki] ban mwen lanmou lè yo kwaze m,
[Ki] toujou vini pou [bat] yon bravo,
Là lè m pèdi adrès mwen–
Lè van yo ap pliye m.

iii
Yon jou mwen ri ; yon jou m kriye.
Konsa la vi-m ap deploye.
Genyen rezon pou m ta plenyen,
Men pito m konte tout sa m genyen.

iv
Defwa m bite, m degrangole,
Men lè m tonbe, m toujou leve
Sou de pie mwen, ki pote mwen
Kote tout sous dlo yo ap koule.
…       …       …

Mèsi…, mèsi…, mèsi la vi.
{Refren jiska fini}

SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Chanson and tagged . Bookmark the permalink.