Ou Toujou Mete m Alèz

San dout m’ap dòmi nan Turnpike la aswè-a. Rezolision mwen pou ane-a se klèman pou viv sou yon meyè planning. Florid, mèsi anpil. Mwen te vrèman pase yon bon moman. Ou te mete mwen bien alèz. Lè m avèk ou, mwen prèske santi m la kay mwen.

Prepare pou yon fantastik 2014. Ane sa ap pote anpil bèl souvni pou nou dekachte. Anfen, li difisil profetize negativite nan kòmansman yon nouvo ane. Espere pou bon bagay, epi travay di e avèk sajès pou wè yo manifeste nan tan yo.

© 2014 SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Bagay. Bookmark the permalink.