Sa W’ap Fè avè’ M?

Alan Cavé Timeless


Alan Cavé

i

M pèdi lanmou-m,
Ki t’ap mache avè’ m.
Se rete m rete m pa wè l.
Lè m vire gade, m pa wè l.

ii

Lanmou lage mėn-m,
Pandan m t’ap mache avè’ l.
M te nan trò prese,
Ap regle lòt z’afè.

iii

Si w rankontre l,
W’a di l pou mwen,
Kijan ou wè m dekontrole.
Di l pou mwen m chagren.
Di l pou mwen m pa bien,
Sān li.

iv

Pa melote a l, pa bourade l,
Jis fè l konnen kouman mwen ye.
Di l pou mwen m pa bien.
Di l pou mwen m pa bien :

koral

Sa w’ap fè avè’ m ?  {2x}

viii

M pèdi lanmou-m,
Ki t’ap mache avè’ m.
Se rete m rete m pa wè l.
Lè m vire gade, m pa wè l.

ix

Lanmou kase kòd,
Pandan m t’ap machel avè’ l.
Lè je-m te siye,
Chagren te gentan
Fin’ fann kè-m.

x

Si w rankontre l,
W’a di l pou mwen,
Kijan ou wè mwen toumante.
Di l pou mwen m chagren.
Di l pou mwen m pa bien,
Sān li.

xi

Pa melote l, pa bourade l,
Jis fè l konnen kouman mwen ye.
Di l pou mwen m pa bien.
Di l pou mwen m pa bien :

xii

Sa w’ap fè avè’ m ?  {2x e refren}

Cheri m mande w…
Doudou m mande w…
Ap gen lanmò nan kay la,
Si w pa di mwen.
Se anbilans ou va rele pou mwen.
Di mwen, di mwen, di mwen–
Cheri m mande w…

.xiii

Tanpri di mwen nan kisa w lage m là.

La liń lan ap klere sān rezon.
Sezon y’ap pase devan je mwen.
(Sa w’ap fè avè’ m…)
La vi-m tounen ’on lanfè.
Di l pou mwen, mwen bezwen l…

.xiv
{2x}
Bebe,
Sa w’ap fè avè’ mwen ?  {3x}
Sa w’ap fè, sa w’ap fè–avè’ mwen…?  {n.f.}

(Sa w’ap fè avè’ m ) ?  {Refren}
M’ap mande w [1. baby.],  {2x}
Kisa w’ap fè avè’ mwen ?

M pèdi lanmou-m !

.xv
{2x}
(Tell me, tell me, tell me b,
What you’re going to do with me c ?)  {3x} 

Mwen pèdi lanmou mwen,  {2x} 
Ki t’ap t’ap mache avè’ m.  {2x vit}

(What you’re going to do with me?)

SayZeal | Sezi l Nèttm
a. Frape, kòm avèk yon mato ; maltrete
b. Di mwen, di mwen, di mwen
c. Sa w pr’al’ fè avèk mwen ?

This entry was posted in Chanson and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.