Is It Real?


Arly LARIVIERE

Premie Pati

Mwen gen ‘on problèm k’ap ravaje m.
Ki moun ki kapab ede m,
Jwenn yon repons, yon evidans,
Pou retire m nan penitans.

Dezièm Pati

Yo di lanmou se jwèt aza,
Pa gen oken garanti.
Ou ka wè jodi, yon jou w beni,
Epi denmen w nan kouri.

Twazièm Pati

Ala ‘on tribilasion. Ala ‘on malediksion.
Mwen bay menm sa m pa posede.
Mwen toujou ap viv ak kè sere.
Mwen pa vle kontinie,
Viv nan ensètitid.
Dit-moi si tu m’aimes de tout cœurb.
Montrez-moi le chemin du bonheurc.

Katriyèm

Dèfwa m rete, ou ban m enpresion,
Ke nou pa gen ‘on relasion.
Sitou lè w di m, bèl diskou sa yo,
Ou tande yo trò souvan.
Pa ignore paròl moun sensè,
Ak paròl blofè sanble.
Men si w pran ‘on ti tan,
Ban m plis enpòtans,
Ou va wè ke m diferan.

{Repete 3èm Pati-a}
… … …

Senkièm Pati

(Let me know how you feeld.
Baby be real with mee.)
[1]Oh, I need you in my lifef.
[2]Oh, you mean so much to meg.
(Let me know how you feel.
Baby be real with me.) 

Sizièm Pati

Ou di aprè sa w fin’ sibi,
Ou pè montre moun sa w santi.
Lè ou bay kè-w san reflechi,
Yo abize w ; yo fè w soufri.
Chak jou m la priyè, m roule chaplè,
Pou l’Etènèl ka touche kè-w.
Pou w retire bariè an fè,
K’anpeche lanmou-n fè progrè. 

{Repete 5èm Pati-a, [2] var.}

Setièm Pati

Defwa w mande m, « Kisa m pr’al’ di,
Ke yon lòt moun pa t’ di deja. »
Defwa mande m, « Kisa m pr’al’ fè,
Ke yon lòt moun pa t’ fè deja. »
Chak jou m la priyè, m roule chaplè,
Pou l’Etènèl ka touche kè-w.
Pou w retire panse kriyèl,
Pou relasion-n ka vin’ pi bèl.
… … …

Youitièm Pati

Mwen fatige, mwen fatige,
Remen avèk kè sote.
Mwen fatige leve chak jou,
Enkiete de sa demen ap ye.
Santi m bouke, santi m bouke,
Doute de senserite-w.
Si m gen yon dat d’expirasion,
Tanpri fè m konnen non—
Mwen ba w opsion-w.

Nevièm Pati

(I want to know baby, if you do want me,)
(If you do care for me, if you do love meh.)
{Refren}

Just tell mei.
Just let me knowj.
I am waitingk

{Repete 8èm Pati-a}
{Repete 9èm Pati-a, jiska fini}

SayZeal | Sezi l Nèttm
_______________________

aÈske l reyèl ?
bDi mwen si w renmen m avèk tout kè-w.
cMontre mwen chemen kontantman.
dFè m konnen kijan w santi w.
eBebe aji reyèlman avèk mwen.
fÔ, mwen bezwen ou nan vi mwen.
gÔ, ou vle di anpil bagay pou mwen.
hMwen vle konnen bebe, si w vrèman vle mwen,
si w vrèman enterese nan mwen, si w vrèman renmen mwen.
iJis di mwen.
jJis fè m konnen
kM’ap ret’ tann.

This entry was posted in Chanson and tagged , , , . Bookmark the permalink.