Pran Pasians

Salute


Fantom ak R. Cange
(Orij. Tropicana)

Poèm

Mwen gen ‘on ti boubout ke mwen renmen anpil,
Mwen ta renmen fè tout sa ki bon pou li ;
Tandiske m gen problèm, mwen poko gen lajan.
O Bon Die, mwen fatige anpil.

Mwen mete l chita, pou m rakonte l tout vi mwen.
M pa ta vle l panse se blofe m’ap blofe l.
Pou l pa voye m au diable ; si l fè m sa m’ap mouri.
O Bon Die m pa konn’ sa pou m fè.

M’ap mande l pou l pran pasians, pou l pa dekouraje.
Nan la vi, tout bagay gen lè yo.
M’ap mande l, lè l’al’ legliz, pou li priye pou mwen,
Pou problèm nou ka solisione, ne, ne, ne, ne…

Koral 

Pran pasians cheri ; la priyè pou mwen.
{Refren, Repete anvan/aprè chak kouplè}

Pa chache lòt fi k’ pou ba w tchòbòl,
Ki pou devie sa m panse-a.

Kou sitiasion nou chanje,
Tout bagay pr’al’ mache.

Rap I  

Fò m fè n konnen, nan lanmou l pa t’ konn’ gou bonheur.
Tout nèg li t’avè’ l yo, se pou fanmi-l, pou enterè.
Bon Die fè l jwenn mwen, l pa t’ gen kòb, men l rich pie-a-tè.
Li vin’ konn’ sa k’ rele renmen ; pi gro bagay sou la tè.
Wi m se ’on pòv, men mwen rich nan sa k’ rele love,
Wi mwen love, tankou peni ki nan kwi pòv,
E li tou, li prêt à tout pou sove relasion nou,
E ditou, l pa janm’ febli malgre presion paran-l yo.
Nou se Kòkòt ak Figaro, Jilièt ak Romeo ;
Se vre m pa t’ gen dinero, men pou li m se yon ero.
‘Poutan nan je fanmi-l, mwen se ‘on moins qu’un rien.
N’ap kenbe la, nou p’ap moli, nou kwè nan renmen.

{Repete koral la}

Rap II

Paran-l te fin’ ba l do, avè’ m li ret’ soude.
M konn ba l dlo sèl ; li bwè l, bouch li pa janm’ boude.
Konn di l an n vag ; li pa wè, l pa tande, mwen l di li vle.
L konn fè m ba l blag, pou vant li plen, lè li pa jwenn manje.
Li konn kade m te an dlo kouri nan je ;
Lè m kesione l, se ’on ti bo, pou l deranje m.
Li fè m konnen, li pa care pou l dòmi sou twotwa.
Depi mwen la, ‘mèt gen fredi, m’ap sèvi l kòm dra.
Mwen se nanm li, la vi-l, tout sa li posede.
Li vle m kòm nonm li ; m se avni-l, de mwen li obsede.
M p’ap fè l wont, paske mwen gen w bagay pou mwen prouve.
Pran ‘on ti pasians tande, poupe, pou mwen, tanpri souple.

Tranzision 

A, pasians la ti doudou l ka pote chans pou,
Pi plis franch ap nou, ak patans pou nou.
Si w ta vle wè kè-m pale-a ke manman-m,
Ou ta rive wè, ou se yon fanm at anm ki dianm.
Se konsa m vle wè w nan vi-m.
Kò-l bouje tout sån k’ap viv and’dan-m.
(Ou pa renmen l vre.)
Pran pasians cheri ; la priyè pou mwen.

Rap III

Ou tankou yon kleren, depi m wè w, mwen te gentan sou.
Ou konn’ se ou m renmen, baby pou ou, ou konnen m fou.
Life is wrong. [Though] things get bad, keep it stronga.
Yon jou konsa, paran-w gen pou wè se yo k’ te nou.
Yo gen pou chante, la, la, la, la, lère ;
Yo gen pou ranpe, na, na, na, na, wè e.
N’ap peple la tè ; yo gen pou wè ; yo pr’al’ gen vè.
Bon jan mizik mwen, m gen pou m milionè.
Mwen ak Regi Cange, sa se ’on danje, ch…
Pran pasians; di yo mizik sa ka ba w manje.
N’ap yon ekzanp nan lanmou, yeah ;
Pran pasians pou mwen doudou.
(Ou pa renmen l vre.)

Final

Pasiante w, baby fè ‘on kanpe,
Yon ti poze ka ranje bezwen-w.
Pasiante w, baby fè ‘on kanpe,
Yon ti poze ka ranje afè-w.

{Repete koral la}

{Paròl lib jiska fini}.  Kite rap la mache.

SayZeal | Sezi l Nèttm

a. Vi-a antò. [Menmsi] bagay yo vin’ mal, rete fèm.

This entry was posted in Chanson and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.