Obama ak Raúl Deklare Match Nil

Men sa nou tande. Kanmèm ou deja jwenn okazion pou medite sou devlopman resan antre Etazini avèk Kiba tou. Aparanmman, rankont ań Afrik di Sid la pa t’ senpleman pou teyat. Nou tande nouvèl ki di, « Kounia Kiba ouvè pou biznis ». Pou presize, yo di Barack Hussein Obama tèmine negosiasion ki reyisi avèk Raúl Modesto Castro Ruz ki dwe kòmanse demare relasion glase antre de peyi yo. Espion yo libere e boukante pà chak pati, epi gen plan pou anbasad fòmal e vwayaj ouvè. Fè nouvèl ; verifie.  Se tande n tande senpleman.

SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Nouvèl and tagged , , , . Bookmark the permalink.