Mėn Mwen Cheri

De la Tête aux Pieds


Alan Cavé

i

Ou te di mwen ou renmen mwen.
[Ou] te di m ou vle mwen pou la vi.
[Ou] te di m sān mwen ou va mouri.
Mwen pa t’ vle kwè.

ii 

[Ou] te di m lè w wè m, mwen fè w souri.
[Ou] te di m kote m, doulè-w fini.
Kèlkelanswaa tout sa w te di m,
(Di mwen non cheri).
Mwen pa t’ vle kwè.

Koral la (2x) 

Mėn mwen, mėn mwen,
Mėn mwen Cheri. 

iii

Si w te wè mwen [aji kòm yon] enbesil,
Se reflechi mwen t’ap reflechi.
M pa t’ vle d’amou pou granmèsi.
Mwen pa t’ vle kwè.

iv 

M pa t’ vle kouri, kouri di wi,
Epi pou sa… ta mal fini.
Kounia m pare pou ou cheri ;
Kounia mwen kwè.

{Repete koral la}

v 

Jodi-a m vle konnen w ;
M pare pou mwen renmen w.
Ban m mėn-w, pou w fè m chonje
Dousè ki nan lanmou. 

vi 

Jodi-a m vle w di chou,
M pare pou nou d’amou.
Mėn mwen ; mėn bwat sekrè-m.
Kase l, pran tout kè-m, pran tout kò-m.

Tranz. (2x)

Jou sa resi rive.
Baby Babe, I am here to stayb.

vii

Vin’ blayi kè-w sou kè-m,
Vin’ soude kò-w ak kò mwen.
Jou sa resi rive !  Ou kwè se vre ?

Kò-m a kò-w rankontre.  Rele ponpie.
Jou sa resi rive.
Kounia mwen kwè.

{Repete Tranzision an 1x}

{Repete vii …rive}.  O yè, kounia mwen kwè.
{fini lib}

SayZeal | Sezi l Nèttm
a Kèlkeswa.  Eleman poetik avèk yon silab an plis.
b Bebe, mwen la pou rete.

This entry was posted in Chanson and tagged , . Bookmark the permalink.