Soufrans Just Come

Frè Kot’ Papa

Orchestre Tropicana d’Haïti

Baz (2x)

A la [2. Gad’] traka jèn gason amoureux gen pou yo pase.
Lè w renmen, san rezèv, ou gen anpil problèm.

Se bò Sacre Cœur, mwen te gen ‘on ti mennaj.
Nou te tèlman damou, avan l dòmi, se pou m al’ kote l.
Paran l gen Miami, yon jou voye chèche l.
Depi lè sa mwen pa viv ; dlo frèt pa bon nan bouch mwen.
Lè l’ekri m, li di m : « Cheri m’ap tann ou.
Fè vit vini, pa nenpòt mwayen. »

Aprè dë (2) an’, m degaje-m, m jwenn yon viza.
M’antre Miami, m’al’ jwenn boubout mwen.
M desann kay zanmi mwen.  Li ret’ kay paran li.
Nan telefòn nou kominike.

Dë semèn aprè, n’ale nan yon ti bal.
Nou chita sou tab, yon flannè vin’ parèt.
Mennaj mwen di mwen se frè-l kot’ papa.
Nou fè konesans, misie chita.
Depi l fin’ chita, l’ap pale ak mennaj mwen,
Nan yon lang ke m pa konprann.
Nan tout sa y’ape di, se dë mo m plis tande :
« Love, my lovea. »

Chak moso ki frape, y’al’ jis nan mitan piste la.
Lè m’al’ pran ‘on ti jòf mesie, kè-m manke bloke.
 …            …            …

Refren

An verite, m manke dezole (nan Miami).
Aprè m fin’ wè mennaj mwen sou piste la (k’ape ploge).
Li te di mwen se frè-l kot’ papa.  (Mwen te fin’ kwè).
A chak moso, yo leve y’al’ danse (jis nan fond piste la).

An verite, m manke dezole (nan Miami).
Fason m fin’ wè mennaj mwen sou piste la (k’ape ploge).
Li te di mwen se frè-l kot’ papa.  (Mwen te fin’ kwè).
A chak moso, yo leve y’al’ ploge (jis nan fond piste la).

Tche

Depi l fin’ chita, se angle l’ape pale.
M pa konprann anyen, paske mwen menm se ‘just comeb’.
Depi l fin’ chita, misie anpeche m’ouvri bouch.
Sa k’ pi enève m, misie bwè [r. nonm lan vale] tout sa k’ sou tab la.

Koral (2x)

Mesie lè nou renmen ‘fait attention’.
Frè kote papa genyen kamouflay.
Chèche konn tout paran mennaj nou genyen,
Si nou pa vle pran nan pa konprann.

{Retounen sou refren an}

{Repete tout rès lign anba-l yo 1x}

{Repete koral la mx pou fini}

SayZeal | Sezi l Nèttm
______________
aCheri, cheri mwen
bNouvo arive (jeneralman nan yon peyi etranje)

This entry was posted in Chanson and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.