Mwen Renmen W

Renmen, yon nonm obzève, «Se lwil ki grese machin la vi». Pòl menm di, renmen pi miyò pase ni konfians, ni esperan, pami ide ki dirab yo (1 Kor. 13, v. 13). Sou menm lign sa, Piè ekri, «Anvan tout, renmen youn ak lòt avèk lanmou fèvè, paske renmen kouvri yon miltitid peche» (1 Piè 4, v. 8). Selon Shakespeare, lanmou envariab (Sonèt 116).

Mwen menm, mwen bien dakò avèk yo tout. Ou kwè m renmen w…pa vre? Se sa ki fè, a chak moman w’antre nan ide-m, m’eseye voye yon ti mesaj romantik ba ou. Ou wè li pa kichoy pou m pataje lajan nan pòch mwen avèk ou. Lè m vwayaje, menm yon ti ròch mwen toujou trouve, poli, pou pote pou ou. Èske mwen pa renmen w?

Petèt m’ap eseye montre w li nan fason ki inefektiv. Mwen sèten ke mwen renmen w kanmèm. Ede-m demontre ou li, nan yon jan pou ou kapab santi l. Paske, sān dout, m pou ou vrèman. Tout sa ki bon, mwen espere pou vi-m, se yo menm tou mwen vle pou ou. Souple, senpleman chwazi pou fè vwayaj la ansanm avèk mwen, avèk tout kè-w, kòm mwen menm deja ba ou pa-m lan. -jvm

© SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Medite and tagged , , . Bookmark the permalink.