Ti Joceline


Orchestre Tropicana d’Haïti

i

Se pa…Ti Joceline ?
(Mè wi, se li).
Ò, ò.
Se pa sa non ; sa l gentan gen là kounia là.
Ä.
{Tout ri}

ii

Gade Ti Joceline, ki vle pase bon jodi-a.
Gade Ti Joceline, ki konprann
Li kapab tronpe moun.
{Ala ‘on bèl istwa.  Ala de koze}.  {2x}

iii

Ti Joceline chita l’ape pran plezi,
Sou madanm Le Bonheura, k’ap fè pròpte la kay li.
Li pa wè si kay li chaje ak debrib.

iv

Tout rad Joceline mete toujou mal taye,
Men touye l, rache l, se li ki pi elegant.
Jojo pran pòz li konvèti, epi kay li genyen majic.
{Tout ri}
{Ala ‘on bèl istwa.  Ala de koze}.  {2x}

v {Refren}

Chak semèn Ti Joceline nan diskision
Ak moun li pa vle peye.
Kan yon lòt gen ‘on prise de bouched,
Se pou l mache jete diskredi.  Vèmin.

Koral

{Ou chaj’ ak problèm,
Al’ pròpte la kay ou}.  {2x}
Ou chaj’ ak problèm.

vi

Sa pa gen dë an’, ou batay ak sè-w,
La sosiete kondane.
Yè ankò, w pete ‘on tchòbòl,
Ou met’ kouzen-w deyò la kay ou.  Tripòt.

{Repete koral la}
…           …            …
{Repete koral la ankò}

{Retounen sou refren an jiska vi}

vii {2x}

Ou chaj’ ak problèm,
Al’ pròpte la kay ou.

viii {2x}

Ou pèdi konpa-w (Jojo).
Ou san repon’ don-ne (Jojo).
Al’ remize wf; bay moun repo (Jojo).

{Repete koral la}
…            …            …
{Repete pati vii ak viii}

{Repete koral la pou fini}

SayZeal | Sezi l Nèttm
______________
a. Ide-a se yon fanm ki konplètman satisfè avek sikonstans pa-l la, okontrè avèk Joceline.
b. Fatra
c. Maji nan kèk entepretasion (e.g. Top Vice).  Pafra, Anglè battery–Enstriman mizikal, konpoze ak tanbo, senbal, etc., ou yon sistèm elektronik pou menm fonksion an.  Ki pa vrèman fè oken sans.  Mwen panse entansion orijinal la se te klèman maji.
d. Kan yon lòt di sa li pa te dwe di.
e. Li pa klè sa atis la vle di là.  Gen dë sans ki posib : (1) Jojo san anyen pou di (de fransè sans réponse à donner), (2) Jojo san repons pou don nou (id es polemik, misik nou meyè, nou gen plis talan).
f. Al chache yon kote pou met’ kò-w.

This entry was posted in Chanson and tagged , , , . Bookmark the permalink.