Ti Jocelyne


L’Orchestre Tropicana d’Haïti

i

Se pa…Ti Jocelyne?
(Mè wi, se li).
Ò, ò.
Se pa sa non ; sa l gentan gen là kounia là.
Â.
{Tout ri}

ii

Gade Ti Jocelyne, ki vle pase bon jodi-a.
Gade Ti Jocelyne, ki konprann
Li kapab tronpe moun.
{Ala ‘on bèl istwa.  Ala de koze}.  {2x}

iii

Ti Jocelyne chita l’ape pran plezi,
Sou madanm Le Bonheur a, k’ap fè pròpte la kay li.
Li pa wè si kay li chaje ak debri b.

iv

Tout rad Jocelyne mete toujou mal taye,
Men touye l, rache l, se li ki pi elegant.
Jojo pran pòz li konvèti, epi kay li genyen maji c.
{Tout ri}

{Ala ‘on bèl istwa.  Ala de koze}.  {2x}

v {Refren}

Chak semèn Ti Jocelyne nan diskision
Ak moun li pa vle peye.
Kan yon lòt gen ‘on prise de bouche d,
Se pou l mache jete diskredi.  Vèmin.

Koral

{Ou chaj’ ak problèm,
Al’ pròpte la kay ou}.  {2x}
Ou chaj’ ak problèm.

vi

Sa pa gen dë an’, ou batay ak sè-w,
La sosiete kondane.
Yè ankò, w pete ‘on tchòbòl,
Ou met’ kouzen-w deyò la kay ou.  Tripòt.

{Repete koral la}
…           …            …
{Repete koral la ankò}

{Retounen sou refren an jiska vi}

vii {2x}

Ou chaj’ ak problèm,
Al’ pròpte la kay ou.

viii {2x}

Ou pèdi konpa-w (Jojo).
Ou san repon’ don-n e (Jojo).
Al’ remize w f; bay moun repo (Jojo).

{Repete koral la}
…            …            …
{Repete pati vii ak viii}

{Repete koral la pou fini}

SayZeal | Sezi l Nèttm
a Ide-a se yon fanm ki konplètman satisfè avek sikonstans pa-l la, okontrè avèk Jocelyne.
b Fatra
c Maji nan kèk entepretasion (e.g. Top Vice).  Original la sonnen kom badji.  Pafra, Anglè battery–Enstriman mizikal, konpoze ak tanbo, senbal, etc., ou yon sistèm elektronik pou menm fonksion an.  Ki pa vrèman fè oken sans.  SayZeal panse entansion orijinal la se te klèman maji.
d Kan yon lòt di sa li pa te dwe di.
e Li pa klè sa atis la vle di là.  Gen dë sans ki posib : (1) Jojo san anyen pou di (de fransè sans réponse à donner), (2) Jojo san repons pou don nou (id es polemik, misik nou meyè, nou gen plis talan).
f Al chache yon kote pou met’ kò-w.

This entry was posted in Chanson and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.