Karamèl

Karamèl


Gilles Floro
(Ent. Reginald ak Dano)

i

(Karamèl… Hey, Karamèl).

‘On foto joli tonbe,
Dè’ ‘on tiwa fatige.
‘On santiman ki komanse,
Kè mwen pe pa kontrole.

Dewò lapli ka tonbe, 
E souveni wou monte. 
(Nou te ti moun e ou te bèl).

ii

Ès’ ou ka sonje Karamèl–
Nou te ka jwe marèl.
(Bizou vole, se te pou jwe ye)

Ès’ ou ka sonje Karamèl–
Kou sa fè yon lapli. 
(Bizou mouye, se te pou reve, ye…) 

(I, I… I love you.  Come back a).
…            …            …

iii

Ès’ ou ka sonje Karamèl– 
Nou te ka jwe marèl,
Menm arkansièl te ka pali
Lè ou te ka souri.

Ès’ ou oubliye Karamèl–
Kou sa fè yon lapli,
Cho kache adan chan kann,
E tout promès kè nou te fè. 

Koral {2x}

(Sweet b Karamèl, Karamèl).
Karamel.
(Karamèl. Hmm).

iv

Ou te ‘ja si sansuèl,
E ou te ka souri.
Ou fè de mwen sa ou te vle. 
Ou te si bèl Karamèl.

Nou te grave ; nou te promèt,
Ke lanmou te ke voué c nou soude. 
He, he, pou la vi.
He, pou l’etènite. 

{Repete koral la}

v

L’anne pase, e nou grandi, 
E petèt ou, ou oubliye–
Marèl e kous a fèy. 
Alò, adie Karamèl !

Fini (selebre)

Adie Karamèl ! {mx}

SayZeal | Sezi l Nèttm
a Mwen, mwen… Mwen renmen w; retounen.
b Dous
c Nou te konsakre pou lanmou nou dire toujou.

This entry was posted in Chanson and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.