‘On Dousè

15 Ans de Succès


Gilles Floro

i

({Tana nanna, denon, denan, dena.
Nonda nonnde, denon, dena…}.  {2x}
Nonda, nondey).

Dë moun pe dekouvè ‘on gran moman dousè.
‘On moman dousè ki mele, epi tandrès.
Pa lese leve chay-ew, an nou fè y’ansanm.

Menm si mwen pa touche w,
Men sèlman pou gade w, vwè w ka souri.
Ou soulaje, andidan kè an mwen.

ii

‘On dousè, ‘on dousè, se sa ki ke ban nou l’espwa.
‘On dousè, ‘on dousè, se sa ki ke fò nou.
‘On dousè, ‘on dousè, ke fè nou vwè pi lwen.

Sonje sa nou te ekri, asi sab a lanmou.
Douvan mwen te ni dë z’ie ble koulè l’oseyan.
Ou te kache w, pou mwen trouve w ; w te ka souri
Yon l’anvi.  Lè pe sere w fò, e santi kò-aw fremi.

‘On dousè, ‘on dousè, se sa ki ke ban nou l’espwa.
‘On dousè, ‘on dousè, se sa ki ke fò nou.
‘On dousè, ‘on dousè, se sa ki ke ban nou l’espwa.
‘On dousè, ‘on dousè, ke fè nou vwè pi lwen.
…            …            …

Koral {2x}

(‘On ti moman dousè an paradi pou chaye nou doudou.
‘On ti moman doudou, ke fè nou vwè pi lwen sa ki lanmou). 

iii {2x}

Asi sab nou te make, sa gran lanmè vini chèche,
‘On lanmou gran k’on l’oseyan, le chaye mwen ale pi lwen.

{Repete koral la}

iv

(Vini vwè mwen, ha !) {Refren, avan chak lign}

Vini vwè mwen pou nou pe fè y’ankò.
Vini vwè mwen pou nou pe viv ‘on santiman.
Pou nou pe viv an ti foli kache.

{Repete koral la}

{Repete iv pou fini}

SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Chanson and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.