Pa Fè Mwen la Pèn

Jusqu'à la fin des temps


Eric Virgal

i {nonm}

Man a ‘ja b ba w tchè mwen,
Mi c kò mwen,
E man pare pou ale, là ou ’le d:
Pou vole nan sièl,
e chèche solèy.

Man ke f fè mil e mil foli,
Pou fè w plezi.
E man ke goumen,
Pou nou toujou bien.
Si fō mwen kriye divinite,
Man ke fè’y.

Lanmou nan tchè mwen,
Ka brile kò mwen.
E man ke priye Die, pou sa toujou,
Toujou dire.

Koral {ansanm} {2x}

Pa fè mwen la pèn o,
Pa fè mwen la pèn nan kè-y man.
Pa fè mwen la pèn o,
An han, an han.

ii {nonm}

Si janmè sa rive,
Ola man ke ale–
Lwen, lwen.
E le tan ka pase,
Pe ke fè mwen bliye,
Hmm, hmm.

iii {fanm}

Ou ‘ja nan tchè mwen.
Mwen ‘ja ba w kò mwen,
E mi la vi mwen, si ou ‘le,
Là ou ‘le.

Man bliye fanmi,
Tou lè bon zanmi,
Man ke fè mil e mil foli, si ou anvi.

Mann ni w ou là pou mwen,
Sån ki dan venn mwen.
Ès’ fō k’ mwen kriye, pou ou konprann,
Sa w ye pou mwen.

Bon Die-m ou ka koute,
Ba mwen fòs pou tchenbe,
Fòs pou mwen goumen, lan nwit ‘kou jou,
Pou lanmou nou.

{Repete Koral la}

iv {fanm}

Si janmè sa rive,
Ola mwen ke ale :
Lwen, lwen.
Kisa ke repare,
Tchè mwen ki dechire… an han ?

{Repete Koral la}
…         …         …

v {fanm}

(La…, la la la, la la la,
la la la, la).  {2x}
La… 

Refren {ansanm} 

Aya douwep, piyep pap.
Aya douwep pap.
Aya douwep pap.
Aya…

vii {ansanm}

Gade mwen dan z’ie-w, {fanm}
Promèt mwen,
Jire mwen.
Mi z’ie mwen dan z’ie ou  {gason}
Ô ho ooo…

{Repete Refren an}

{Repete koral la 2x.  Fini.}

SayZeal | Sezi l Nèttm
ab Mwen deja ba w kè mwen.
c Mėn kò mwen.
d Là ou vle.
e Al’ chache solèy.
f Ke. Ka. Mwen ka fè mil e mil foli.

This entry was posted in Chanson and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.